Molerske usluge

Usluga krečenje podrazumjeva:

 • Nakon vašeg poziva izlazak na teren i premjer objekta sa laserskim uređajima.
 • Sastavljanje ponude i dogovaranje termina
 • Ulazak u radove i priprema objekta, čišćenje, pomjeranje i zaštićivanje namještaja
 • Početaka sanacije u smislu pukotina, gletanja i podloge
 • Premaz u dva sloja
 • Po želji kupca u trećem premazu boja ili razni dekorativni zidovi
 • Završna faza, vraćanje namještaja na čiste pofloge
 • Generalno čišenje
 • Pregled sa klijentom i preuzimanje objekta

Uvidjevši potrebe naših klijenata za što sveobuhvatnijom uslugom, u svoju stalnu ponudu smo uvrstili i molersko-zidarske radove. Kako bismo što više bili na usluzi klijentu, ponudu smo tako koncipirali da nam klijent može iskazati svoje želje, dogovoriti rokove izvođenja radova, povjeriti prostor u potpunosti, predati ključeve, i naposlijetku vratiti se u saniran, okrečen i očišćen prostor. Ili pak, s druge strane, možemo obezbijediti krečenje prostoriju po prostoriju kako bismo što manje ometali korišćenje prostora. Osim toga, u skladu sa postignutim dogovorom, nabavljamo i materijal za rad, tako da klijent nema brigu ni oko toga.

 • Nakon upita klijenta telefonom ili putem e-maila, naši radnici izlaze na teren kako bi pregledali i premjerili prostor. Premjer se vrši laserskim metrom koji obezbjeđuje precizan izračun kvadrature prostorija. Osim toga, izlaskom na teren utvrđujemo stanje prostorija, tj. zidova i analiziramo potrebe za sanacijom.
 • Na osnovu prikupljenih informacija i iskazanih želja klijenta, u dogovorenim rokovima klijentu dostavljamo detaljnu ponudu za izvođenje radova za koje smo utvrdili da je potrebno izvršiti podjeljenu po fazama i stavkama sa iskazanim pojedinačnim cijenama za svaku fazu.
 • Nakon konačnog izbora nas kao izvođača radova, slijedi preciziranje termina početka radova i okvirnog roka za izvođenje.
 • Naši radnici prije početka samih radova iz prostora koji se kreči uklanjaju predmete koji su podložni oštećenjima, a ne daju se dovoljno kvalitetno zaštititi. Osim toga, zaštićuju sve ono što je podložno prljanju i oštećenjima (rasvjetna tijela, utičnice, prekidače, kutije za instalacije, klima-uređaje i druge predmete koje nije moguće ukloniti sa zidova), namještaj i podove.
 • Prije samog krečenja, tj. Nanošenja boje, a zavisno od potreba, vršimo pripremu napjurenih zidova, impregnaciju, bandažiranje pukotina (postavljanje zaštitne mrežice I gletovanje pukotina), zaštitu od vlage i druge potrebne radnje u cilju sanacije oštećenih zidova i njihove zaštite od daljih oštećenja.
 • Nanošenje boje se vrši u dva sloja, a potom se nanosi željena ili masna boja.

Po završetku molerskih radova, naši radnici vraćaju prostor u prvobitno stanje, odnosno, skidaju zaštitu. Uz pruženu uslugu molersko-zidarskih radova obezbjeđujemo gratis ili uz minimalnu naknadu generalno čišćenje prostorija kako bi naš klijent nastavio potpuno nemsetano korišćenje prsostora.a. Naposlijetku, klijent zajedno sa našim radnicima ima priliku da pregleda urađeno, te da odmah na licu mjesta zatraži korekcije ili pružanje dodatnih manjih usluga što izvršavamo u najkraćem mogućem roku opet uz dogovor s klijentom. Zadovoljan klijent najbolja je naša reklama i preporuka. Stoga želimo biti potpuno sigurni da smo u potpunosti obavili posao u skladu sa željama klijenta, a na obostrano zadovoljstvo.

Ostale usluge

stubista

Čišćenje stubišta

poslovni-prostor

Čišćenje poslovnih prostora

garaze

Čišćenje garaža

Pratite nas na Facebooku