Čišćenje neposredne okoline zgrada i poslovnih objekata

Ova usluga podrazumijeva redovno održavanje neposredne okoline zgrade ili poslovnog objekta. Uslugu pružamo kao dodatak za objekte koje redovno održavamo, a podrazumijeva uklanjanje sitnijeg ili krupnijeg otpada, metenje i po potrebi pranje površine oko zgrade, te terasa i nadstrešnica koje ne spadaju u redovno čišćenje stubišta, uklanjanje paučine i gareži sa spoljnjeg dijela zgrade do šest metara visine, mogućnost pranja prozora i stakla sa spoljašnje strane. Pražnjenje kanti, skupljanje lišća i zimska služba.

Redovno i kvalitetno čišćenje okoline objekta značajno (čak do 30%) utiče na čistoću stubišta i samog poslovnog objekta.

Održavanje zelenih površina

Ovo je, takođe, dodatna usluga uz redovno održavanje higijene objekata, ali postoji mogućnost ugovaranja i kao posebne usluge. S obzirom da smo sve češće suočeni sa zahtjevima stanara zgrada koje održavamo da preuzmemo i održavanje okoline, svoju ponudu smo prilagodili tome i nabavili sav neophodan alat I edukovani tim ljudi za uređivanje zelenih površina.

Održavanje zelenih površina podrazumijeva košenje trave, održavanje žive ograde, okopavanje cvijeća i stabala, kupljenje opalog lišća i sl.

Ovu uslugu kod nas, uz dogovor o čišćenju zgrade, možete dobiti besplatno ili po znatno povoljnijim uslovima nego kada posebno ugovarate ovu uslugu.

Dubinsko usisavanje i pranje tepiha i namještaja

Ovo je usluga koju nudimo prilikom čišćenja poslovnih objekata i stanova po cijenama koje su naznačene u cjenovniku.

Posjedujemo najsevremenije mašine za dubinsko usisavanje, koja prašinu i grinje usisava iz namještaja do dubine od petnest centimetara, i mašinu za dubinsko pranje, koja ima mogućnost da opere, a potom i ispere tepihe i namještaj.

Ovu uslugu pružamo i kompletno, tj. prvo dubinsko usisavanje, a potom i dubinsko pranje namještaja.

Održavanje grobova - grobnih mjesta

Mnogi naši zemljaci koji žive u inostranstvu ili u drugim gradovima ne stižu onoliko koliko bi to željeli da održavaju grobove svojih najdražih. Sa nama možete ugovoriti da u određenim vremenskim periodima obiđemo grob, očistimo i uredimo ga.

To podrazumijeva:

  • uklanjanje prašine sa spomenika i poliranje mermernih ploča
  • nasipanje bijelog - šarenog kamena, odnosno, kulira
  • metenje i uklanjanje lišća oko grobnog mjesta
  • košenje trave, te postavljanje cvijeća i zelenila po vašoj želji
  • sve vrste sitnih sanacija kao što su popravke oštećenog sitnog kulira, obnova slike I slova, zamjena krsta itd.

Želimo da dobijete ono što biste sami učinili da ste u mogućnosti i zato ćemo vam po završenom poslu sve fotografisati i fotografije poslati putem e-maila ili društvenih mreža i na taj način če te imati uvid u kavalitet obavljenog posla.

Molersko farbarske usluge

Ova usluga podrazumijeva krečenje prostorija, sanacije oštećenja na zidovima i plafonima, te uslugu farbanja i lakiranja različitih površina. Prednost u pružanju usluga dajemo većim površinama (zajednice etažnih vlasnika, poslovni objekti itd.), a uslugu formiramo na zahtjev klijenta, tj. prilagođavamo se njegovim željama za određenim materijalima i bojama koji će biti upotrebljeni

Manje elektro i vodoinstalacione popravke

Našim redovnim klijentima pružamo uslugu zamjene rasvjetnih tijela, manje popravke na elektro-instalacijama, te elektro-bravama. U situaciji potrebe za većim obimima radovan, Usluge pružaju naši partneri koji su uredno registrovani i posjeduju sve neophodne licence i iskustvo koje je neophodno da bi se posao obavio kvalitetno.

Manje sanacije i popravke krovova i stolarije

Rad na visinama uvijek je izazovan za većinu preduzetnika, te stoga klijenti teško pronalaze izvođače za ove radove koji su od neizmjerne važnosti za svakodnevni život. Svjesni da kada se krov ošteti to nikada sa sobom ne nosi jedan problem, nego mnogo njih (povećanje vlage u prostoru, oštećenja plafona i zidova, nakupljanje buđi i dr.), u svoju ponudu uveli smo ovu uslugu manjih sanacija i čišćenja nakupljene prljavštine na krovovima, a ponuda važi kako za naše stalne klijente tako i za one koji će ovu uslugu zatražiti jednokratno.

Usluga prevoza namještaja i velikih predmeta

Bilo da se selite, da unosite u stan ili poslovni prostor novi namještaj ili da vam je ova usluga potrebna iz drugih razloga, mi vam je možemo pružiti jer trenutno raspolažemo sa tri velika kombija. Ovo se odnose na uslugu kako finih materijala/namještaja, tako i na uslugu građevinskog materijala ili odvoza otpada, a vašoj potrebi prilagođavamo ponudu vozila.